Bantuan Awal Persekolahan Zakat Pulau Pinang 2023

Bantuan Awal Persekolahan Zakat Pulau Pinang 2023

Bantuan Awal Persekolahan Zakat Pulau Pinang 2023 BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN ZAKAT PULAU PINANG TAHUN 2023 Bantuan tahunan daripada Zakat Pulau Pinang ini terbuka kepada golongan asnaf Fakir dan Miskin yang mempunyai anak-anak yang menuntut di sekolah rendah atau menengah. Objektif utama bantuan ini adalah agar anak-anak asnaf tidak tercicir dalam pelajaran dan seterusnya meningkatkan taraf … Read more