i-Suri KWSP: Daftar & Semak Status Kelayakan Bantuan Suri Rumah

PERMOHONAN I-SURI KWSP

i-Suri KWSP: Daftar & Semak Status Kelayakan Bantuan Suri Rumah Seperti ahli lain yang bekerja, dengan insentif i-Suri KWSP yang diperkenalkan pada 2018, kini suri rumah juga boleh menikmati dividen tahunan KWSP, layak untuk bantuan hilang upaya, bantuan kematian, pengeluaran simpanan dan pelepasan cukai (tertakluk kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan). Insentif i-Suri ini ternyata memberi … Read more

Permohonan MySalam – Semak Status Permohonan

Permohonan MySalam B40 & M40: Permohonan, Semakan Status & Proses Tuntutan Cara permohonan  MySalam merupakan sebuah inisiatif skim takaful perlindungan kesihatan percuma yang memberikan perlindungan takaful kepada individu yang layak menerima manfaat skim Perlindungan Masyarakat MySalam melalui Tabung Amanah MySalam. Ketika awal diperkenalkan pada Januari 2019, penerima yang layak adalah terdiri daripada isi rumah kumpulan … Read more