Program Jaringan Inisiatif Umum JITU:Bantuan Asas Modal & Bimbingan Golongan OKU/Gelandangan

Program Jaringan Inisiatif Umum JITU:Bantuan Asas Modal & Bimbingan PEMULIH

Program Jaringan Inisiatif Umum JITU:Bantuan Asas Modal & Bimbingan PEMULIH PEMULIH bantuan Program Jaringan Inisiatif Umum atau JITU bagi tujuan menyediakan bantuan asas modal perniagaan dan membimbing golongan OKU dan gelandangan dalam perniagaan antara yang terkandung dalam teks ucapan pekej PEMULIH yang diumumkan Perdana Menteri pada hari ini 28.06.2021. Tujuan bantuan khas ini diperkenalkan ialah … Read more