Bantuan Awal Persekolahan Zakat Pulau Pinang

Bantuan Awal Persekolahan Zakat Pulau Pinang 2023

Bantuan Awal Persekolahan Zakat Pulau Pinang BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN ZAKAT PULAU PINANG Bantuan tahunan daripada Zakat Pulau Pinang ini terbuka kepada golongan asnaf Fakir dan Miskin yang mempunyai anak-anak yang menuntut di sekolah rendah atau menengah. Objektif utama bantuan ini adalah agar anak-anak asnaf tidak tercicir dalam pelajaran dan seterusnya meningkatkan taraf sosial keluarga. Orang … Read more