Contoh Kertas Kerja :Format Terkini & Cara Tulis

Contoh Kertas Kerja :Format Terkini & Cara Tulis

Contoh kertas kerja berikut adalah penting sebagai rujukan anda yang ingin melakukan sesuatu seminar kerja atau projek mengikut format terbaru.

Menurut Kamus Dewan Edisi Ke-4, kertas kerja bermaksud makalah (artikel atau rencana) bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai sesuatu persoalan dan cadangan tertentu. Pada umumnya kertas kerja ditulis dengan tujuan untuk mengutarakan penghujahan tentang alasan dan bukti yang boleh diberikan untuk mendapatkan sesuatu seperti kelulusan untuk satu peruntukan kewangan atau kelulusan menjalankan sesuatu projek dan sebagainya.

Anda juga boleh menyemak bantuan eBelia pemerkasa RM150 di sini. Bantuan eBelia PEMERKASA RM150

Kertas kerja adalah salah satu daripada bentuk komunikasi bertulis. Oleh sebab itu kertas kerja bermaksud hasil penulisan yang mengandungi idea untuk dikemukakan kepada khalayak atau pihak-pihak tertentu.

 Khalayak perlu membaca kertas kerja tersebut untuk mendapatkan maklumat berkaitan idea yang hendak disampaikan. Khalayak boleh terdiri daripada kumpulan kecil seperti jawatankuasa projek ataupun kumpulan besar seperti peserta seminar dan persidangan.

Dalam keadaan tertentu kertas kerja juga boleh dibentangkan kepada khalayak dalam bentuk lisan.

Namun begitu, komunikasi lisan tersebut hanya berperanan menyampaikan maklumat yang memang telah disediakan dalam kertas kerja tersebut atau dengan kata lain menerangkan apa yang terkandung dalam kertas kerja itu. Apa yang lebih penting ialah hasil penulisan kertas kerja itu sendiri.contoh kertas kerja

Secara umumnya terdapat 2 jenis contoh kertas kerja iaitu

 • KERTAS KERJA SEMINAR
 • KERTAS KERJA PROJEK

Voucher & Jualan Rahmah Shopee Di SINI

Contoh Surat

Baca di Sini senarai contoh surat lain :

Wajib Baca:Puasa Ramadhan:Panduan Amalan Sunat, Makruh & Harus Ketika Puasa

Apa itu kertas kerja?

Kertas kerja merupakan dokumen rasmi cadangan untuk menyakan sesuatu program yang turut disertakan dengan beberapa butiran penting seperti yang berikut:

 • Bajet kewangan
 • Objektif
 • Tarikh
 • Masa dan aturcara program
 • Nama AJK yang terlibat sebagai pelaksana
 • Tempat

… dan segala butiran lain yang dirasakan perlu bagi memastikan idea atau cadangan yang dinyatakan dalam kertas kerja ini mudah difahami dan dipertimbangkan

Contoh program – program yang memerlukan untuk membuat kertas kerja

Berikut merupakan antara program-program yang memerlukan penganjur menyediakn kertas-kerja bagi menyakan program-program ini:

 • Program lawatan sambil belajar
 • Program sukaneka
 • Program keceriaan kelas
 • Mesyuarat PIBG
 • Program merentas dewa
 • Acara sukan tahunan
 • Program seminar motivasi PMR/SPM
 • Pertandingan kawad kaki
 • Perarakan bulan kemerdekaan
 • Sambutan Hari Guru
 • Program pemantapan sahsiah murid
 • Program Anugerah Pelajar Cemerlang
 • Program Majlis Persaraan
 • Kem Motivasi Pelajar
 • Program Perkhemahan Perdana
 • Seminar Teknik Menjawab Soalan PMR/SPM

dan lain-lain lagi

Pautan Sumbangan Tunai Rahmah STR 2024

Contoh Kertas Kerja Seminar

Kertas kerja seminar ialah kertas kerja tentang sesuatu perkara untuk dikemukakan kepada sesebuah kumpulan atau orang ramai dalam sesuatu bengkel atau seminar. Penulis akan mengemukakan idea, pandangan, kajian, penyelidikan dan sebagainya.

Contoh serta format kertas kerja seminar adalah seperti berikut:

Format contoh Kertas Kerja Seminar yang mesti diikuti adalah seperti berikut:

• Tajuk

• Nama / Nama-nama pembentang kertas kerja

• Nama institusi

• Abstrak (Sinopsis/Ringkasan)

• Pengenalan

• Sorotan kajian

• Metodologi

• Analisis data / Dapatan

• Rujukan

• Lampiran

Download Contoh Kertas Kerja Seminar

Untuk muat turun contoh kertas kerja sebagai panduan anda, anda boleh klik link yang disediakan di bawah:

(Klik Sini Untuk Download)

Contoh kertas kerja

Wajib baca: 13 Rukun Solat & Kesilapan Semasa Solat

Contoh Kertas Kerja Projek

Manakala kertas kerja projek pula dikemukakan untuk urusan-urusan seperti perancangan sesuatu projek, kajian dan penyelidikan bagi sesebuah jabatan, syarikat atau institusi tertentu. Kertas kerja projek dikemukakan kepada pihak tertentu untuk mendapat kelulusan. Penulis kertas kerja ini akan mengemukakan idea bagaimana sesuatu projek / kajian itu dapat dijalankan.

Contoh serta format kertas kerja yang perlu diikuti bagi kertas kerja projek adalah seperti berikut:

Format Kertas Kerja Projek

• Tajuk

• Latar belakang / Rasional

• Objektif / Matlamat

• Jangka masa yang diperlukan

• Kumpulan sasaran

• Andaian-andaian halangan

• Anggaran belanjawan

• Penubuhan jawatankuasa

• Menentukan jadual tugas

• Pelaksanaannya

Download Kertas Kerja Projek

(Klik Sini Untuk Download)

Baca juga: Sekolah Siraj JAWI:Permohonan Sekolah Integrasi Rendah Agama JAWI 2022.

Contoh Bergambar

Berikut contoh kertas kerja ringkas bergambar bagi memudahkan anda memahami format kertas kerja yang perlu diikuti:

atau klik di SINI

Contoh kertas kerja
Contoh kertas kerja
Contoh kertas kerja
Contoh kertas kerja
Contoh kertas kerja

Baca Juga:Biasiswa PIDM:Cara Permohonan Tarikh & Syarat Kelayakan Biasiswa PIDM

Contoh Penulisan

Contoh penulisan kertas kerja adalah seperti berikut:

LAMPIRAN B3

FORMAT KERTAS KERJA PERMOHONAN PERUNTUKAN BANTUAN KHAS PERBENDAHARAAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT

KEPADA

PERTUBUHAN BUKAN

KERAJAAN (NGO)

Perhatian:

Kertas kerja ini TIDAK BOLEH dijadikan sebagai asas kelulusan, hanya sebagai CONTOH kepada pihak Pertubuhan dalam menghasilkan kertas kerja yang menepati kehendak UrusSetia Jawatankuasa Pemberian Bantuan Kerajaan (BK) KPWKM Kepada Pertubuhan Bukan Kerajaan (PBK), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ianya tidak boleh digunapakai untuk apa-apa tujuan selain peruntukan ini tanpa kebenaran secara bertulis daripada pihak Urus Setia.

KANDUNGAN

Bil                                                                Butiran Muka surat

  1.  TAJUK  1
  2.  TUJUAN  1
  3.  LATAR BELAKANG  1
  4.  OBJEKTIF  2
  5.  KOMPONEN PROGRAM  3
5.1CADANGAN TARIKH3
5.2CADANGAN TEMPAT3
5.3KUMPULAN SASAR3
5.4BILANGAN PESERTA3
5.5BILANGAN PROGRAM4
5.6KAEDAH PELAKSANAAN4
6.TENTATIF ATUR CARA PROGRAM5
  7.  ANGGARAN PERBELANJAAN  6
  8.  FAEDAH  7
  9.  KESIMPULAN  8

Baca Juga: Wang Tidak Dituntut eGumis:Cara Semak WTD (https://egumis.anm.gov.my/)

1. TAJUK

a.        Nyatakan tajuk kertas kerja yang ingin dilaksanakan

b.        Hendaklah mengikut bidang keutamaan yang telah ditetapkan c.           Contoh:

Seminar Mencegah, Membasmi dan Menangani Gangguan

Seksual Terhadap Wanita di Tempat Kerja

2. TUJUAN

a.Nyatakan tujuan kertas kerja dihasilkan.

b.Contoh:

Tujuan kertas kerja ini adalah untuk mencadangkan pelaksanaan  seminar  mencegah,  membasmi  dan  menangani gangguan  seksual  terhadap  wanita  di  tempat kerja kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM).

Baca Juga: Surat Beranak Online JPN: Daftar Kelahiran Online

3. LATAR BELAKANG

a. Nyatakan pengenalan, latar belakang, hubung kait dan kepentingan program yang dicadang untuk dilaksanakan dengan pihak Pertubuhan.

b. Contoh:

Pada masa kini, semakin banyak pihak yang membincangkan isu gangguan seksual di tempat kerja. Isu ini turut mendapat liputan yang meluas di kalangan pihak media.

Menurut statistik kes gangguan seksual di tempat kerja yang diperolehi daripada (nama agensi), sebanyak (bilangan kes) kes telah dilaporkan dan sejumlah (bilangan kes) kes telah dibawa ke mahkamah. Daripada jumlah berikut, (bilangan kes) kes telah Berjaya disabitkan. Mengikut data yang diperolehi daripada (nama agensi), hampir (jumlah peratusan) mangsa adalah terdiri dari kalangan kaum wanita.

Menyedari peningkatan kes sebegini, maka pihak Pertubuhan (Nama Pertubuhan) menyedari tanggungjawab untuk menyebarluaskan pengetahuan berkenaan gangguan seksual di tempat kerja, faktor faktor penyumbang,cara-cara untuk menangani, peranan  serta perkhidmatan yang disediakan oleh agensi sama ada kerajaan mahupun  swasta dalam membantu menangani kes gangguan seksual terhadap wanita di  tempat kerja.

Baca Juga: MyFutureJobs:Cara Daftar Baru & Login Portal Mencari Pekerjaan (MyFutureJobs.gov.my)

4. OBJEKTIF

a.        Jelaskan objektif-objektif program yang dianjurkan.

b.        Contoh:

Pelaksanaan program ini akan membantu pihak Kerajaan dan Pertubuhan mencapai (bilangan objektif) objektif seperti berikut:

i.Untuk meningkatkan kesedaran di kalangan pekerja wanita tentang gangguan seksual di tempat kerja.

 • Pekerja wanita perlu diberi pengetahuan dan kesedaran berkenaan kes-kes gangguan seksual yang berlaku di tempat kerja. Ianya penting bagi membantu mereka dalam memahami situasi serta jenis-jenis perlakuan yang diklafisikasikan sebagai gangguan seksual.

ii. Objektif 2

      (Jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan Objektif 2)

iii. Objektif 3

      (Jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan Objektif 3)

iv. Objektif 4

      (Jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan Objektif 4)

v. Objektif 5

      (Jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan Objektif 5)

Baca Juga: Soalan & Jawapan Medsi :Contoh soalan & Jawapan MEdSI Terkini

5. KOMPONEN PROGRAM

5.1        CADANGAN TARIKH

a.  Cadangan tarikh hendaklah 2 bulan lebih lewat dari tarikh memohon peruntukan. Ini bagi memastikan kertas kerja yang dihasilkan benar-benar memenuhi spesifikasi dan keperluan yang telah ditetapkan.

b.  Contoh:

Cadangan Tarikh:

1 September 2010 (sekiranya permohonan dibuat pada 1 Julai 2010.)

Baca Juga: Biasiswa MyBrain SC:Permohonan Biasiswa PHD,Master & Ijazah Pertama

5.2        CADANGAN TEMPAT

a.  Cadangan tempat hendaklah bersesuaian dengan keperluan kumpulan sasar serta dapat membantu mencapai objektif  pelaksanaan program. Ianya perlu mengambil kira lokasi pusat kumpulan sasar serta tidak bersifat mewah.

b.  Contoh:

Cadangan Tempat:

Dewan Orang Ramai Taman Seri/Pusat Komuniti/Institusi Pendidikan/Nama Lokasi

5.3        KUMPULAN SASAR

a. Nyatakan secara khusus kumpulan sasar yang terlibat dengan program ini

b. Contoh:

Kumpulan Sasar:

Wanita yang bekerja di sektor awam dan swasta.

Baca Juga:Bantuan Tambahan RM500 PEMERKASA:Semakan Kelayakan Untuk B40 & Penerima BPR

5.4        BILANGAN PESERTA

a. Nyatakan jumlah peserta yang terlibat. b. Contoh:

Bilangan Kumpulan Sasar: 300 orang/1 program Jumlah: 5 program

Jumlah Keseluruhan (5 Program): 1,500 orang

Baca Juga: Bantuan Kanak-kanak (BKK) Cara mohon BKK

5.5        BILANGAN PROGRAM

a. Nyatakan bilangan siri bagi program yang ingin dilaksanakan.

b. Pihak Pertubuhan boleh menetapkan siri program yang ingin dilaksanakan.  Namun begitu, pihak Urusetia akan melihat kepada faktor masa dan keupayaan pihak Pertubuhan untuk melaksanakan kesemua siri program yang dipohon.

c. Contoh:

Bilangan Program: 5 siri program

Guru-guru Baca Juga:Login PAJSK KPM:Cara Masukkan Markah, ID, Semakan & Cara Log Masuk (pajsk.moe.gov.my)

5.6        KAEDAH PELAKSANAAN

a. Nyatakan kaedah pelaksanaan program yang dirancang untuk dilaksanakan.

b. Ianya boleh dalam bentuk bengkel, ceramah, dialog, forum dan lain-lain.

c. Pihak Pertubuhan tidak digalakkan untuk memohon program yang mengambil jangka masa melebihi sebulan ke atas. Ini bagi memastikan program yang dijalankan kelak memenuhi keperluan dan mencapai objektif  kumpulan sasar program.

d. Contoh:

Bil  Tarikh  TempatBil. Peserta  Kaedah Pelaksanaan
1.1.9.2010Dewan Komuniti X300Ceramah dan Bengkel
2.15.9.2010Pusat Komuniti X300Ceramah dan Bengkel
3.25.9.2010Auditorium X, Universiti X300Ceramah dan Bengkel
4.30.9.2010Pusat Komuniti X300Ceramah dan Bengkel
5.1.9.2010Dewan Orang Ramai X300Ceramah dan Bengkel

Baca Juga:Biasiswa Pinjaman Yayasan Terengganu :Semak kelayakan & Cara Memohon

6.  TENTATIF PROGRAM

a.  Nyatakan secara terperinci tentatif program   yang akan dilaksanakan sehingga selesai.

b.  Hendaklah mengandungi butiran seperti     masa, tajuk slot/ceramah/bengkel, nama dan kelayakan akademik setiap penceramah bagi setiap sesi.

c.  Sekiranya penceramah tidak mempunyai sijil, pihak Pertubuhan hendaklah mengepilkan resume  penceramah termasuk kepakaran dan pengalaman masing-masing.

d.  Contoh:

TENTATIF PROGRAM

SEMINAR MENCEGAH, MEMBASMI DAN MENANGANI GANGGUAN SEKSUAL TERHADAP WANITA

DI TEMPAT KERJA

Tarikh                   :  1 September 20XX

Tempat                :  Dewan Komuniti Orang Ramai, Kampung X, Bandar X, Negeri.

8.00 pagi              :  Pendaftaran peserta

8.30 pagi              :  Ceramah (Tajuk Slot/Ceramah/Bengkel) Oleh: Nama Penceramah Kelayakan Akademik

9.30 pagi              :  Ceramah (Tajuk Slot/Ceramah/Bengkel) Oleh: Nama Penceramah Kelayakan Akademik

10.30 pagi           :  Minum Pagi

11.00 pagi                 Ceramah (Tajuk Slot/Ceramah/Bengkel) Oleh: Nama Penceramah Kelayakan Akademik

Sehingga selesai…

Bagi pelajar yang layak anda juga boleh memohon Biasiswa Yang Dipertuan Agong.

7.          ANGGARAN PERBELANJAAN

a.  Nyatakan  secara  terperinci  anggaran  perbelanjaan  yang dipohon.

b.  PERHATIAN: Peruntukan  ini  TIDAK  BOLEH digunakan

untuk tujuan PEMBELIAN ASET seperti mesin jahit, komputer,server,perisian komputer dan sebagainya.  Ia hanya boleh digunakanuntuk tujuan melaksanakan program sahaja.

c.  Contoh:

ANGGARAN PERBELANJAAN

SEMINAR MENCEGAH, MEMBASMI DAN MENANGANI GANGGUAN SEKSUAL TERHADAP WANITA

DI TEMPAT KERJA

i.       Pakej Kursus Tanpa Penginapan/Pakej Kursus

Beserta Penginapan

RM0 X 0 orang X 1 hari/malam                                                                                             :                                                                                      0.00

ii.      Sewa dewan (Sekiranya dilaksanakan di dewan orang ramai/yang seumpama dengannya) RM0 x 0 hari

iii.      Penceramah

:      0.00

RM0 x 0 jam                                                                                :      0.00

iv.      Bahan Guna Habis

RM0 x 0 orang                                                                            :      0.00

v.      Pengangkutan                                                                       :

0.00

Jumlah (1 Program)                                                                  :      0.00

Jumlah Keseluruhan

(RM0 x 0 (bilangan program)

:      0.00

                                             d.  Menyatakan sumber kewangan yang akan disediakan oleh:

i.      Peruntukan Pertubuhan Sendiri;

ii.      Sumbangan kewangan daripada sumber lain (nyatakan agensi dan jumlah peruntukan);

iii.      Kutipan bayaran daripada peserta (jika ada); dan

iv.      Peruntukan kewangan yang dipohon dari KPWKM.

8.          FAEDAH

a. Jelaskan faedah yang akan diperolehi oleh peserta daripada program yang dianjurkan ini.

b. Contoh:

Lebih kurang 1,500 pekerja wanita yang menyertai seminar ini akan mendapat faedah seperti berikut:

 1. Memperolehi pengetahuan berkenaan gangguan seksual.
 2. Pengetahuan yang diperolehi oleh     pesertadapat disebarluaskankepada rakan-rakan mereka. Jaringan pengetahuan    juga dapat diperluaskan kepada pekerja wanita yang tidak mempunyai peluang untuk menghadiri seminar seperti ini.
 3. Faedah 2
 4. (Jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan Faedah 2)
 1. Faedah 3
 2. (Jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan Faedah 3)
 1. Faedah 4
 2. (Jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan Faedah 4)
 1. Faedah 5
 2. (Jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan Faedah 5)

Faedah 6

(Jelaskan dengan lebih lanjut berkenaan Faedah 6)

Baca Juga: Institut Kemahiran Baitulmal MAIWP :Latihan Kemahiran Percuma & Elaun Untuk B40

9.          KESIMPULAN

a. Menjelaskan bagaimana pihak Pertubuhan boleh membantu Kerajaan untuk memperbaiki perkhidmatan kepada  kumpulan  sasar  melalui  program-program  yang dilaksanakan.

b. Contoh:

Seminar Mencegah, Membasmi dan Menangani Gangguan Seksual Terhadap Wanita di Tempat Kerja merupakan program yang dianjurkan secara bersama oleh Kementerian Pembangunan                         wanita, Keluarga dan Masyarakat dan (Nama Pertubuhan). Melalui seminar seperti ini, pengetahuan dan kesedaran berkenaan gangguan seksual dapat disebarluaskan kepada masyarakat secara amnya dan pekerja wanita secara khususnya.

Muat Turun Kertas Kerja

Berikut kami sediakan beberapa contoh kertas kerja untuk di download yang boleh anda jadikan sebagai panduan

Download Secara Percuma 20 Contoh Kertas Kerja Pelbagai Bidang

1. Download Contoh Kertas Kerja Telekomunikasi

2. Download Contoh Kertas Kerja Salon Kecantikan

3. Download Contoh Kertas Kerja Catering

4. Download Contoh Kertas Kerja Restoran

5. Download Contoh Kertas Kerja Lembu

6. Download Kertas Kerja Percetakan

7. Download Contoh Kertas Kerja Koperasi

8. Download Contoh Kertas Kerja Kambing

9. Download Contoh Kertas Kerja Burung Puyuh

10. Download Contoh Kertas Kerja Cendawan

11. Download Contoh Kertas Kerja Ladang Sayuran

12. Download Contoh Kertas Kerja Frozen Food

13. Download Contoh Kertas Kerja Makanan Ringan

14. Download Contoh Kertas Kerja Dobi

15. Download Contoh Kertas Kerja Buah Naga

16. Download Contoh Kertas Kerja Ikan Keli

17. Download Contoh Kertas Kerja Jahitan

18. Download Contoh Kertas Kerja Bakeri

19. Download Contoh Kertas Kerja Cybercafe

20. Download Contoh Kertas Kerja Cacing

Terima kasih. Semoga perkongsian tentang contoh kertas kerja ini memudahkan anda dan semoga dapat menjadi contoh rujukan dan panduan kepada anda insyaAllah.

Kewajipan Orang Yang Berilmu.

 • Menuntut Ilmu
 • Mengamalkan Ilmu
 • Menyebarkan Ilmu

Smoga Bermanfaat keptennews.com contoh kertas kerja

Leave a Comment