Pensijilan Pendidik Google:Cara Permohonan Sijil Pendidik Google

Pensijilan Google:Cara Permohonan Sijil Pendidik Google

Pensijilan pendidik google ini adalah satu program yang membantu guru terutamanya dalam usaha meningkatkan lagi penguasaan dalam penggunaan produk Google. Para guru senantiasa menggunakan teknologi dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Google seringkali menyediakan platform pembelajaran yang ringkas dan mudah untuk digunakan oleh para guru. Pihak Google Bersama Kementerian Pendidikan Malaysia menjalinkan Kerjasama Pensijilan pendidik … Read more