Cara Permohonan BTR Bantuan Tunai Rakyat 2023

Cara Permohonan BTR Bantuan Tunai Rakyat 2023

Cara permohonan BTR 2023. Mini bajet 2023 telah pun di bentangkan oleh Perdana Menteri hari ini dan antara yang disentuh adalah bantuan tunai rakyat yang akan diteruskan kesinambungan daripada kerajaan terdahulu. Bantuan BTR 2023 ini mengfokuskan bantuan kepada beberapa kategori dan kumpulan sasar yang layak. Pemberian bantuan ini akan mula diberikan kepada mereka yang layak … Read more