RAYUAN STR: Alasan Tidak Lulus & Permohonan Semula

RAYUAN STR. Jika anda telah membuat semakan status kelulusan Sumbangan Tunai Rahmah (STR) dan keputusan permohonan anda adalah gagal,bagaimanakah cara untuk buat permohonan rayuan STR? Disini kami akan kongsikan kepada anda cara membuat rayuan berdasarkan kod alasan yang diberikan, semoga membantu.

KELAYAKAN PERMOHONAN RAYUAN STR

Pemohon yang layak membuat Permohonan Rayuan STR adalah:

 • Pemohon yang berstatus Tidak Lulus STR; atau
 • Pemohon yang berstatus Lulus STR dan terhad kepada rayuan bagi tambahan anak, perubahan status perkahwinan dan perubahan pendapatan sahaja.

TARIKH PERMOHONAN RAYUAN STR 2023

Permohonan rayuan boleh dibuat sekiranya berstatus Tidak Lulus Mulai *akan dikemaskini

CARA MEMBUAT PERMOHONAN RAYUAN STR

Terdapat dua cara permohonan rayuan boleh dibuat.

 1. Melalui atas talian pada laman web MySTR
  • login ke dalam sistem MySTR
  • Klik pada Permohonan Rayuan.
 2. Penghantaran Borang Rayuan STR di Cawangan LHDNM / Pejabat Satelit (PS) / Pusat Khidmat Hasil (PKH) / Pusat Transformasi Bandar (UTC) LHDNM yang berhampiran (Borang Rayuan akan dikeluarkan sebelum tempoh rayuan).

NOTA: Perlu diingat bahawa dokumen sokongan diperlukan semasa melakukan rayuan ianya bergantung kepada jenis kod tidak lulus anda.

TARIKH SEMAKAN STATUS RAYUAN STR

Semakan status kelulusan permohonan rayuan STR Fasa 4 *akan dikemaskini. Pemohon boleh membuat semakan jumlah bayaran yang akan diterima sekiranya LULUS RAYUAN.

SEMAKAN STATUS KELULUSAN RAYUAN STR

Permohonan yang diluluskan akan menerima STR boleh membuat semakan status rayuan terkini boleh dibuat secara atas talian:

 1. Layari laman web rasmi MySTR:
 2. Masukkan  no kad pengenalan anda
 3. Masukkan kod catcha yang tertera
 4. Tekan semak
 5. Status STR anda akan terpapar:
  • Nombor Pengenalan Akaun dikredit
  • Nama Penerima
  • Fasa Pembayaran
  • Jumlah dikredit
  • Status Kredit
  • Nama Bank
  • Nombor Akaun Bank
 6. Maklumat permohonan dan status kelulusan rayuan anda akan dipaparkan.

TARIKH BAYARAN JIKA LULUS RAYUAN STR

Pembayaran kelulusan rayuan STR akan dibuat bayaran pada (akan dikemaskini kemudian) ⠀

KAEDAH PEMBAYARAN STR

Pembayaran Rayuan STR adalah seperti berikut:

 1. Ada Akaun Bank
  • Pengkreditan terus ke akaun bank yang didaftarkan / dikemas kini
 2. Tiada Akaun Bank
  • Penunaian di kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN)

KOD TIDAK LULUS STR BESERTA TINDAKAN

Sila rujuk kod TIDAK LULUS STR yang dilampirkan di bawah:

KODPENERANGAN / DOKUMEN SOKONGAN
01ALASANMaklumat Pengenalan Pemohon berbeza dengan semakan data agensi melibatkan Nama / Nombor Pengenalan / Status Kewarganegaraan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pengenalan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
02ALASANMaklumat    Pengenalan    Pasangan    berbeza    dengan semakan data agensi melibatkan Nama / Nombor Pengenalan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pengenalan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
03ALASANMaklumat Pengenalan Anak berbeza dengan semakan data agensi melibatkan Nama / Nombor Pengenalan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pengenalan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
04ALASANHubungan Pertalian antara Anak dan Pemohon / Pasangan tidak sepadan dengan data agensi
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANDokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      MyKAD / MyKID Anak; dan ii.     Sijil Lahir Anak / Sijil Daftar Anak Angkat (bagi pengesahan hubungan pertalian)
05ALASANMaklumat Pengenalan Pasangan perlu pengesahan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANDokumen asal dan Salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      Dokumen Pengenalan Pasangan; atau ii.    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR); atau iii.    Sijil Perkahwinan (sekiranya pemohon tidak mempunyai anak)
06ALASANPemohon tidak melepasi syarat kelayakan bagi Kategori Bujang
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Semakan status Orang Kurang Upaya (OKU) akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF); atau 2.    Dokumen asal dan Salinan yang boleh dikemukakan ialah: i.      Kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) bagi pemohon berumur 19 tahun dan ke atas; atau ii.    Dokumen pembuktian tamat belajar bagi sesi 2022 / 2023 bagi pemohon berumur 21 tahun dan ke atas; atau iii.    Dokumen pembuktian belajar separuh masa bagi sesi 22 / 2023 bagi pemohon berumur 21 tahun dan ke atas
07ALASANSemakan agensi mendapati Anak tidak melepasi syarat kelayakan bagi umur lebih dari 19 tahun sebagai Pelajar Sepenuh Masa
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANDokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      Dokumen pembuktian belajar sepenuh masa anak bagi sesi 2022 / 2023; dan ii.     Kad Pelajar anak sesi 2022 / 2023
08ALASANSemakan     rekod     agensi     mendapati     pendapatan Pemohon / Pasangan melebihi RM5,000
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANiii.    Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan iv.   Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
09ALASANSemakan     rekod     agensi     mendapati     pendapatan Pemohon / Pasangan melebihi RM5,000 termasuk pendapatan sewa
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
10ALASANSemakan     rekod     agensi     mendapati     pendapatan Pemohon melebihi RM2,500
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
11ALASANSemakan     rekod     agensi     mendapati     pendapatan Pemohon melebihi RM2,500 termasuk pendapatan sewa
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
12ALASANAnak mempunyai pendapatan berdasarkan semakan agensi
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
13ALASANAnak mempunyai pendapatan berdasarkan semakan agensi termasuk pendapatan sewa
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
14ALASANPemohon / Pasangan memiliki 3 atau lebih Perniagaan Milikan Tunggal / Perkongsian
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat perniagaan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
15ALASANPemohon berdaftar sebagai Pemegang Saham
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pemegang Saham ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
16ALASANPemohon berdaftar sebagai Pengarah Syarikat
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pengarah Syarikat ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
17ALASANPemohon    berdaftar    sebagai    Perkongsian    Liabiliti Terhad
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
18ALASANPasangan berdaftar sebagai Pemegang Saham
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pemegang Saham ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF
19ALASANPasangan berdaftar sebagai Pengarah Syarikat
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Pengarah Syarikat ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
20ALASANPasangan    berdaftar    sebagai    Perkongsian    Liabiliti Terhad
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat Perkongsian Liabiliti Terhad ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
21ALASANPemohon memiliki 2 atau lebih Perniagaan Milikan Tunggal / Perkongsian
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat perniagaan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
22ALASANSemakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Pemohon / Pasangan melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah (B40).
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
23ALASANSemakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Pemohon / Pasangan melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah (B40).
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
24ALASANSemakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Pemohon / pasangan melebihi had kemampuan bagi golongan berpendapatan rendah (B40).
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)
25ALASANSemakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Anak    melebihi     had    kemampuan    bagi    golongan berpendapatan rendah (B40)
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
27ALASANSemakan rekod agensi mendapati pemilikan kenderaan Anak    melebihi     had    kemampuan    bagi    golongan berpendapatan rendah (B40)
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian maklumat pemilikan kenderaan ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang telah dilantik oleh Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
28ALASANPemohon / Pasangan mempunyai Transaksi Pemilikan Hartanah yang melebihi RM350,000
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian Transaksi Pemilikan Hartanah ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
30ALASANPemohon / Pasangan mempunyai Transaksi Pembelian Saham
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian Transaksi Pembelian Saham ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
31ALASANPemohon tidak menetap di Malaysia / bekerja / belajar di Luar Negara berdasarkan rekod agensi
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang pembuktian menetap di Malaysia ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
32ALASANPermohonan dari Luar Negara secara dalam talian
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Pemohon sendiri perlu hadir ke LHDNM bersama-sama borang Permohonan Rayuan STR 2023: dan ii.     Salinan MyKAD Pemohon
33ALASANPemohon wujud sebagai Pasangan di permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023. 2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      Status Kahwin a)    MyKAD Pemohon; dan b)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau c)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR) ii.    Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda a)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan STR)
35ALASANPasangan wujud sebagai Pemohon di permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023. 2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      Status Kahwin a)    MyKAD Pasangan; dan b)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau c)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR) ii.    Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda a)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan)
36ALASANPasangan wujud sebagai Pasangan di permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023 2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      Status Kahwin a)    Dokumen Pengenalan Pasangan (MyKAD / MyPR / MyKAS / Sijil Lahir / Pasport / UNCHR (Pas Sempadan): dan b)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau c)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR) ii.    Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda a)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan STR)
37ALASANPasangan wujud sebagai Anak di permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023 2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      Status Kahwin a)    MyKAD Pasangan; dan b)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau c)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR) ii.    Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda c)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan d)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan STR)
38ALASANAnak telah membuat permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian ii.     Anak berkenaan Tidak layak dipertimbangkan iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
39ALASANAnak wujud sebagai Pasangan di permohonan lain
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian ii.     Anak berkenaan Tidak layak dipertimbangkan iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
41ALASANPemohon berstatus Kahwin tetapi tiada maklumat Pasangan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023 2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      Status Kahwin a)    MyKAD Pemohon; dan b)    Dokumen Pengenalan Pasangan (MyKAD / MyPR / MyKAS / Sijil Lahir / Pasport / UNCHR / (Pas Sempadan); dan c)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau d)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarkan dalam permohonan STR) ii.    Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda a)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan STR)
43ALASANStatus Perkahwinan perlu pengesahan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023 2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      Status Kahwin a)    MyKAD Pemohon; dan b)    Dokumen Pengenalan Pasangan (MyKAD / MyPR / MyKAS / Sijil Lahir / Pasport / UNCHR / (Pas Sempadan); dan c)    Sijil / Surat Pengesahan Perkahwinan (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); atau d)    Sijil Lahir Anak (walaupun anak tidak didaftarka dalam permohonan STR)
44ALASANSemakan agensi mendapati Anak berstatus Kahwin
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian ii.     Anak berkenaan Tidak layak dipertimbangkan iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
46ALASANTarikh Kematian Pasangan memerlukan Salinan Sijil Kematian Pasangan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda a)    Sijil Kematian Pasangan yang dikeluarkan oleh JPN; dan b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat anak dalam permohonan); atau c)    Sijil Perkahwinan (Pembuktian maklumat pasangan yang meninggal dunia)
48ALASANAnak meninggal dunia
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian ii.     Anak berkenaan Tidak layak dipertimbangkan iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
49ALASANAnak tidak menepati syarat kelayakan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian ii.     Anak berkenaan Tidak layak dipertimbangkan iii.    Pemohon dibenarkan membuat Rayuan Tambahan – Maklumat Anak lain yang menepati syarat kelayakan / Perubahan Pendapatan
70ALASANTarikh Perceraian memerlukan Salinan Sijil Perceraian yang dikeluarkan oleh Agensi Kerajaan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Pertimbangan hanya diberikan bagi perubahan status perkahwinan sebelum atau pada 31 Mac 2023 2.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah: i.      Status Ibu Bapa Tunggal / Balu / Janda / Duda a)    Sijil / Surat Pengesahan Perceraian (Jabatan Agama Islam / Jabatan Pendaftaran Negara / Majlis Anak Negeri Sabah / Pejabat Daerah Sarawak / Pejabat Residen Sarawak / JAKOA / Tuai Rumah / Ketua Peribumi @ Ketua Kaum selain Kaum Iban); dan b)    Sijil Lahir Anak (Jika melaporkan maklumat Anak dalam permohonan STR)
71ALASANPasangan meninggal dunia
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGANi.      Tidak perlu sebarang dokumen pembuktian kematian pasangan meninggal dunia ii.     Semakan akan dilakukan secara terus dengan agensi yang    telah    dilantik    oleh    Kementerian    Kewangan Malaysia (MOF)
72ALASANSemakan pendapatan yang dilaporkan pada borang melebihi kelayakan pendapatan yang telah ditetapkan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Tidak perlu sebarang pembuktian pendapatan 2.    Pemohon perlu melaporkan maklumat pendapatan pada Borang Permohonan Rayuan STR
73ALASANSemakan rekod agensi mendapati had kemampuan pemohon / pasangan memiliki kediaman melebihi syarat kelayakan
TINDAKAN   / DOKUMEN SOKONGAN1.    Dokumen asal dan salinan yang perlu dikemukakan ialah : i.      Dokumen Pindah Milik / Penjualan Rumah / Cukai Tanah / Cukai Pintu ii.     Perjanjian sewa rumah bagi perayu yang menyewa

SOALAN LAZIM (FAQ) RAYUAN STR

Saya gagal/tidak lulus STR boleh ke buat rayuan?

 • Ya boleh

Bilakah tarikh buka permohonan rayuan STR?

 • 3 hingga 31 Julai 2023

Apakah dokumen yang diperlukan untuk membuat mohon rayuan STR?

 • Rujuk alasan dan dokumen yang diperlukan untuk mohon rayuan

MAKLUMAT LANJUT & PERTAYAAN

Jika ingin maklumat lanjut tentang Rayuan STR & pertayaan lain tentang Rayuan STR

Sila hubungi nombor hotline STR di Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) di sini:

 • 1-800-88-2747

Sila hubungi nombor hotline STR di Kementerian Kewangan Malaysia di talian berikut:

 • 03-8882 4565
 • 03-8882 4566

Sila hubungi Hasil Care Line (HCL) di talian berikut:

 • 03- 89111000

Terima kasih. Semoga perkongsian tentang Rayuan STR ini memudahkan urusan anda untuk membuat permohonan Rayuan STR, insyaAllah.

Kewajipan Orang Yang Berilmu.

 • Menuntut Ilmu
 • Mengamalkan Ilmu
 • Menyebarkan Ilmu

Smoga Bermanfaat keptennews.com

Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STRRayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR Rayuan STR

Leave a Comment