Bayaran BKC Tunai BSN:Cara Tebus / Tarikh / Panduan Wakil Tebus & Dokumen Untuk Penebusan

Bayaran BKC Tunai BSN:Cara Tebus / Tarikh / Panduan Wakil Tebus & Dokumen Untuk Penebusan

Bayaran BKC Tunai BSN:Cara Tebus / Tarikh / Panduan Wakil Tebus & Dokumen Untuk Penebusan

Jika anda adalah golongan B40,M40 atau miskin tegar yang menerima Bantuan Khas Covidf-19, berikut ialah antara soalan lazim berkenaan Bayaran BKC Tunai BSN (Bank Simpanan Nasional).

Bayaran BKC Tunai BSN:Cara Tebus / Tarikh / Panduan Wakil Tebus & Dokumen Untuk Penebusan

Makluman Pembayaran Bantuan Khas Covidf-19(BKC) Fasa 1 Secara Tunai Di BSN

Bank Simpanan Nasional (BSN) telah mengeluarkan sebuah notis rasmi berhubung status bayaran BKC (Bantuan Khas COVID-19).

Menurut notis tersebut, bayaran BKC Fasa 1 akan dikreditkan ke dalam akaun dan pembayaran tunai secara berperingkat mulai 6 September 2021 (Isnin). Bayaran BKC Tunai BSN

Pengeluaran wang tunai boleh dibuat di semua ATM rangkaian MEPS di seluruh negara, di mana caj RM1 kini dikecualikan buat masa ini. Bayaran BKC Tunai BSN

Bagi yang tiada akan bank atau gagal kredit, anda boleh membuat penunaian di kaunter BSN bermula 6 September secara berperingkat. Bayaran BKC Tunai BSN

Soalan Berkaitan Cara Tebus BKC Tunai Di BSN

1.Saya telah membuat semakan dan maklumat pembayaran yang dipaparkan adalah Tiada Akaun. Apa perlu saya buat?

Sekiranya paparan di Portal Bantuan Khas Covidf-19 menunjukkan Tiada Akaun, pembayaran akan dilakukan secara tunai di Kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) sahaja. Bayaran BKC Tunai BSN

2.Saya telah membuat semakan dan maklumat pembayaran yang dipaparkan adalah gagal kredit. Apa perlu saya buat?

Sekiranya paparan di Portal Bantuan Khas Covidf-19 menunjukkan status Gagal Kredit, pembayaran akan dilakukan secara tunai di Kaunter Bank Simpanan Nasional (BSN) sahaja. Bayaran BKC Tunai BSN

3.Apa dokumen yang perlu dibawa untuk buat penunaian Bantuan Prihatin Nasional di Bank Simpanan Nasional?

Penunaian boleh dibuat oleh penerima dengan membawa MyKad dan Nombor Siri yang dipaparkan pada Maklumat Pembayaran. Bayaran BKC Tunai BSN

4.Bagaimana mahu buat semakan dan dapatkan Nombor Siri?

Semakan Nombor Siri boleh dibuat di Portal Bantuan Khas Covidf-19, https://bkc.hasil.gov.my

5.Bilakah tarikh yang dibenarkan untuk buat pengeluaran BKC di BSN di kaunter bank?

 • Duit BKC boleh diambil atau penunaian boleh dibuat di mana-mana kaunter BSN mulai 6 September 2021.
 • Sila ambil maklum, penerima hanya boleh hadir ke kaunter BSN setelah Nombor Siri wujud pada paparan Maklumat Pembayaran.
 • Selagi belum ada Nombor Siri, tidak perlu hadir ke BSN.

6.Bilakah tarikh akhir tuntutan bayaran secara tunai BKC boleh dibuat?

Penerima yang layak perlu membuat penunaian di Kaunter BSN selewat-lewatnya pada 31 Disember 2021.

7.Bolehkah suami ambilkan duit BKC bagi pihak isteri?

Hanya wakil yang didaftarkan sahaj boleh membuat penunaian BKC di BSN, Jika anda mendaftarkan suami sebagai wakil beliau boleh menunaikan BKC bagi pihak isterinya. Bayaran BKC Tunai BSN

8.Bolehkah wakil atau waris ambilkan duit BKC bagi pihak penerima yang Tiada Akaun / Gagal Kredit / sudah meninggal dunia / sakit uzur / kurang upaya / sakit berpanjangan atau mempunyai halangan untuk membuat penunaian di BSN?

 • Ya, boleh.
 • Wakil atau waris dibenarkan untuk membuat pengeluaran BKC di BSN bagi pihak penerima di mana-mana kaunter dan cawangan Bank Simpanan Nasional yang berdekatan.

9.Siapakah yang dibenarkan untuk menjadil wakil atau waris?

Wakil atau waris yang dibenarkan untuk membuat penunaian duit BKC adalah wakil atau waris yang telah didaftarkan semasa permohonan BPR. Bayaran BKC Tunai BSN

Selain itu, wakil atau waris mestilah terdiri daripada hubungan berikut:

 • Ibu / Bapa
 • Pasangan
 • Anak
 • Adik-Beradik
 • Cucu

Bagi pembayaran BKC secara pengkreditan ke akaun bank, prosedur pengeluaran adalah tertakluk kepada terma dan syarat bank penerima yang telah didaftarkan. Bayaran BKC Tunai BSN

10. Apa dokumen yang wakil atau waris perlu bawa untuk buat penunaian Bantuan Khas Covid-19 BKCdi Bank Simpanan Nasional?

Dokumen yang perlu dikemukakan oleh wakil atau waris yang berdaftar bagi Bayaran BKC secara tunai BSN adalah seperti berikut:

 1. Sijil Kematian (asal atau salinan) penerima; atau
 2. Kad pengenalan (asal atau salinan) penerima; dan
 3. Kad pengenalan (asal) wakil; dan
 4. Dokumen pembuktian pertalian antara penerima dan wakil atau waris.
 5. Dokumen sokongan yang mana berkaitan:
 6. Surat Pengesahan daripada Penjara / Pusat Serenti (jika penerima berada di Penjara
 7. atau Pusat Serenti); atau
 8. Surat Pengesahan Majikan sebagai bukti penerima berada di luar negara kerana
 9. menjalankan tugas; atau
 10. Surat pengesahan hospital jika penerima menerima rawatan di hospital; atau
 11. Surat pengesahan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) / Pengusaha Rumah
 12. Jagaan; atau
 13. Surat kebenaran / pengesahan daripada hospital / klinik / Ketua Kampung / Ketua
 14. Kawasan dan ke atas bagi penerima yang uzur (tidak berdaya untuk bergerak); atau
 15. Kad OKU asal. Bayaran BKC Tunai BSN
Dokumen yang perlu dikemukakan oleh wakil atau waris yang berdaftar bagi pembayaran BKC secara tunai

11.Suami adalah penerima BKC. Bolehkan saya sebagai wakil atau waris layak untuk menerima duit BKC?

 • Ya, layak.
 • Dalam situasi ini, suami ialah seorang penerima Bantuan Khas Covidf-19 yang telah lulus tetapi telah meninggal dunia.
 • Oleh hal yang demikian, wakil atau waris yang berdaftar dalam permohonan yang diisi dalam Maklumat Waris boleh hadir ke BSN untuk penunaian duit BKC.
 • Sila buat kemaskini BKC jika perlu. Bayaran BKC Tunai BSN

12.Saya bukan warganegara Malaysia tetapi menetap di Malaysia. Adakah saya boleh menjadi wakil untuk ambilkan duit BKC?

Ya, boleh.

Jika anda bukan warganegara Malaysia tetapi menetap di Malaysia, anda layak menjadi wakil untuk buat pengeluaran BKC di BSN.

Namun, hanya sekiranya hubungan anda dan penerima adalah terdiri daripada hubungan berikut:

 • Ibu
 • Bapa
 • Pasangan
 • Anak
 • Adik-beradik
 • Cucu

13.Adakah wakil atau waris dibenarkan membuat penunaian bagi penerima BKC yang sakit uzur atau merupakan warga emas yang tidak boleh berjalan dan menghadirkan diri ke BSN?

Ya, boleh.

Wakil atau waris yang berdaftar boleh hadir ke BSN untuk membuat penunaian dengan membawa bersama dokumen yang berkaitan.

Sila rujuk senarai dokumen yang perlu dibawa untuk pengesahan.

14.Adakah wakil atau waris dibenarkan membuat penunaian BKC bagi penerima Bujang?

 • Ya, boleh.
 • Namun, dengan syarat penerima Bujang ini tidak mempunyai wakil atau waris yang didaftarkan semasa permohonan.
 • Mana-mana wakil yang dimohon oleh penerima untuk membuat penunaian bagi pihak Bujang boleh membuat penunaian di mana-mana kaunter BSN mengikut prosedur di BSN.
 • Wakil atau waris perlu mengemukakan dokumen berikut Kad Pengenalan (asal) penerima BKC.

15.Adakah wakil atau waris dibenarkan membuat penunaian bagi penerima OKU?

 • Ya, boleh.
 • Namun, dengan syarat penerima OKU ini tidak mempunyai wakil atau waris yang didaftarkan semasa permohonan.
 • Mana-mana wakil yang dimohon oleh penerima untuk membuat penunaian bagi pihak OKU boleh membuat penunaian di mana-mana kaunter BSN mengikut prosedur di BSN.
 • Wakil atau waris perlu mengemukakan dokumen berikut Kad Pengenalan OKU (asal) dan Kad OKU (asal) penerima BKC.

16.Apakah yang dimaksudkan dengan status kredit DALAM PROSESPENGKREDITAN?

DALAM PROSES PENGKREDITAN adalah merujuk kepadapembayaran BKC dalam proses pengkreditan ke akaun bank. Andaboleh membuat semakan pada penyata akaun bank penerima mengikuttarikh pembayaran yang telah ditetapkan. Bayaran BKC Tunai BSN

17.Saya telah membuat semakan dan maklumat pembayaran yangdipaparkan pada Status Kredit adalah Gagal Kredit. Apa yang perlusaya lakukan untuk mendapatkan Bayaran BKC berkenaan?

Sekiranya Status Kredit yang dipaparkan adalah Gagal Kredit,penunaian boleh dibuat oleh pemohon di kaunter BSN denganmembawa MyKad.

18.Apakah yang dimaksudkan dengan status kredit PEMBAYARANSECARA TUNAI?

PEMBAYARAN SECARA TUNAI adalah merujuk kepada pembayaranBKC secara tunai di Kaunter BSN. Anda boleh hadir untuk penunaianBKC di Kaunter BSN mulai 6 September 2021. Bayaran BKC Tunai BSN

19.Saya membuat semakan pada Menu Semakan Status dan paparan“Semakan mendapati No. MyKad yang dimasukkan tiada rekod sebagai penerima BKC 2021”. Apakah yang dimaksudkan denganpaparan berkenaan?

Anda tidak tersenarai sebagai penerima BKC. Bayaran BKC Tunai BSN

20.Apakah tujuan maklumat wakil didaftarkan oleh Penerima BKC?

Tujuan maklumat wakil didaftarkan adalah sebagai wakil kepadapenerima sekiranya penerima mempunyai masalah untuk membuatpenunaian BKC. Bayaran BKC Tunai BSN

21.Siapakah wakil yang layak didaftarkan sebagai wakil penunaian BKC?

Wakil yang layak didaftarkan sebagai wakil penunaian BKC adalah seperti berikut:

 1. Pasangan
 2. Ibu
 3. Bapa
 4. Anak
  • Anak Kandung
  • Anak Tiri
  • Anak Angkat
 5. Adik-Beradik
 6. Cucu

22.Bagaimanakah cara untuk membuat semakan maklumat wakil yang didaftarkan bagi penunaian BKC?

Semakan maklumat wakil yang didaftarkan boleh dibuat di Portal Rasmi BKC pada menu Log masuk atau Semakan Status > Papar Borang.

23.Berapakah had umur untuk melayakkan seseorang menjadi wakil?

Tiada had umur kelayakan untuk menjadi wakil kepada Penerima BKC. Walau bagaimanapun, bagi wakil yang berusia 17 tahun ke bawah, dokumen seperti jawapan bagi soalan 6 perlu dibawa dan cap jari / tandatangan individu yang hadir bersama wakil perlu diperolehi semasa penunaian di kaunter BSN. Individu yang hadir bersama wakil hendaklah mempunyai pertalian dengan wakil di bawah umur berkenaan. Bukti pertalian dengan wakil juga perlu dikemukakan kepada pihak bank. Bayaran BKC Tunai BSN

24.Bolehkah saya menjadi wakil untuk membuat penunaian BKC bagi Penerima BKC yang berada di luar negara dan tidak dapat pulang kerana keadaan semasa seperti sekatan perjalanan Covid-19 dan kesulitan lain semasa tempoh pembayaran?

Wakil yang didaftarkan boleh membuat penunaian BKC dengan mengemukakan:

 1. Kad pengenalan lama atau baru (salinan) Penerima BKC; dan
 2. Kad Pengenalan / Pasport asal wakil; dan
 3. Dokumen pembuktian pertalian antara Penerima BKC dan wakil
 4. Dokumen tambahan yang menunjukkan Penerima BKC berada di luar negara

25.Bolehkah saya membuat penunaian BKC bagi Penerima BKC yang menghilangkan diri dan tidak boleh dikesan?

Wakil yang didaftarkan boleh membuat penunaian dengan mengemukakan:

 1. Dokumen yang membuktikan Penerima BKC hilang seperti Laporan Polis, Akuan Sumpah atau sebarang dokumen yang boleh membuktikan mengenai status Penerima BKC yang hilang; dan
 2. Dokumen pembuktian pertalian antara Penerima BKC dan wakil

26.Bolehkah saya menjadi wakil untuk membuat penunaian BKC bagi Penerima BKC yang bekerja / belajar / menetap / dipenjarakan / meninggal dunia di luar negara semasa tempoh pembayaran?

Tidak. Bagi individu yang bekerja / belajar / menetap / dipenjarakan / meninggal dunia di luar negara tidak layak untuk menerima BKC. Bayaran BKC Tunai BSN

27.Bagaimanakah cara untuk kemas kini maklumat wakil?

Pengemaskinian maklumat wakil boleh dibuat di Cawangan LHDNM secara janji temu. (Sila rujuk Portal Rasmi BPR https://bpr.hasil.gov.my untuk e-Janji Temu). Bayaran BKC Tunai BSN

28.Saya telah didaftarkan sebagai wakil bagi penunaian BKC ayah saya. Semasa permohonan saya telah didaftarkan sebagai Cucu. Adakah saya boleh membuat Penunaian BKC di BSN kerana hubungan yang didaftarkan tidak tepat?

Sekiranya terdapat perbezaan hubungan di antara pemohon dan wakil yang didaftarkan, penunaian boleh dilakukan di BSN dengan syarat dokumen sokongan yang perlu dibawa dan hubungan wakil adalah seperti yang telah ditetapkan . Bayaran BKC Tunai BSN

29.Saya adalah Penerima BKC tetapi wakil yang saya daftarkan telah meninggal dunia. Adakah saya boleh menukar maklumat wakil berkenaan?

Ya. Anda boleh menukarkan wakil yang baru dan tindakan kemas kini boleh dibuat di Cawangan LHDNM secara janji temu. (Sila rujuk Portal Rasmi BPR https://bpr.hasil.gov.my untuk e-Janji Temu). Bayaran BKC Tunai BSN

30.Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya Penerima BKC telah meninggal dunia dan wakil asal yang didaftarkan tidak boleh membuat penunaian BKC bagi pihak Penerima BKC kerana mempunyai masalah kesihatan / hubungan / berada di luar negara?

Wakil asal yang masih hidup perlu memberi keizinan pertukaran kepada wakil baru. Wakil baru boleh membuat pengemaskinian maklumat wakil di Cawangan LHDNM. Hubungan wakil baru yang dibenarkan adalah terhad kepada pasangan / ibu / bapa / anak / adik-beradik / cucu kepada Penerima BKC. Bayaran BKC Tunai BSN

31.Apakah tindakan yang perlu diambil sekiranya Penerima BKC telah meninggal dunia dan tiada maklumat wakil yang didaftarkan. Adakah tindakan kemas kini wakil boleh dilakukan?

Proses kemas kini wakil boleh dibuat di cawangan LHDNM. Hubungan wakil baru yang dibenarkan adalah terhad kepada pasangan / ibu / bapa / anak / adik-beradik / cucu kepada Penerima BKC.Bayaran BKC Tunai BSN

Contoh Surat

Baca di Sini senarai contoh surat lain :

Maklumat Lanjut & Pertanyaan

Untuk maklumat lanjut tentang Bayaran BKC Tunai BSN, anda boleh layari portal rasmi Bantuan Khas Covid di pautan https://bkc.hasil.gov.my

Terima kasih. Semoga perkongsian tentang Bayaran BKC Tunai BSN uan BKC ini memudahkan urusan anda insyaAllah.

Pastikan berhati-hati dengan scammer yang semakin bijak menipu semasa wabak dan krisis Coronavirus COVID-19 ini.Bayaran BKC Tunai BSN

Kewajipan Orang Yang Berilmu.

 • Menuntut Ilmu
 • Mengamalkan Ilmu
 • Menyebarkan Ilmu

Smoga Bermanfaat keptennews.com

Untuk Bantuan PEMULIH Baca Di SINI:

Leave a Comment