PINJAMAN KOMPUTER PELAJAR: SKIP MARA

 PERMOHONAN SKIM PINJAMAN KOMPUTER PELAJAR (SKIP)

pinjaman komputer pelajar

keptennews.com 12 Januari 2021

Permohonan skim (SKIP) MARA akan dibuka dari 1 Februari 2021

SKIM PINJAMAN KOMPUTER PELAJAR INSTITUSI PENDIDIKAN MARA (SKIP)

Berita baik kepada semua pelajar IPMA, termasuk KKTM, MJII & IKM yang ingin membuat pembelian komputer untuk kegunaan pengajian, terutamanya situasi ketika ini memerlukan para pelajar mengikuti pengajian secara dalam talian, namun mempunyai kekangan kewangan.

Skim ini disediakan untuk pelajar memiiki komputer bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran (PdP).

Berikut disertakan info lanjut bagi para pelajar yang berminat untuk membuat permohonan (SKIP) MARA 2021.

Isi Kandungan: 

 • -Skim Pinjaman Komputer Pelajar (SKIP)
 • -Institusi Pendidikan Yang Terlibat
 • -Syarat Kelayakan
 • -Had Umur Kelayakan Serta Terma Dan Syarat
 • -Amaun Pinjaman
 • -Borang Permohonan Online
 • -Maklumat Lanjut Tentang (SKIP)

Skim Pinjaman Komputer Pelajar (SKIP)

Apakah (SKIP) MARA:

Skim (SKIP) ini diwujudkan bagi membantu pelajar Institusi Pendidikan MARA (IPMA) untuk kemudahan dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran masing-masing seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi.

Skim Pinjaman Komputer IPMA (SKIP) ini adalah bagi membiayai pembelian komputer oleh pelajar IPMA dengan menggunakan konsep pembiayaan Islam al-Murabahah.

Pinjaman ini terhad untuk pembelian komputer riba sahaja.

Institusi Pendidikan Yang Terlibat

Insititusi Pendidikan MARA (IPMA) yang terlibat di bawah skim ini adalah:

 •                Kolej MARA
 •                Institut Kemahiran MARA (IKM)
 •                Kolej Kemahiran Tinggi MARA
 •                MARA Japan Industrial Institute (MJII)
 •                Kolej Profesional MARA (KPM)
 •                Universiti Kuala Lumpur (UniKL)
 •                Kolej Universiti PolyTech MARA (KUPTM)
 •                Kolej PolyTech MARA (KPTM)
 •                German Malaysian Institute (GMI)

Permohonan boleh dibuat melalui wakil IPMA masing-masing bermula pada 1 Februari 2021.

BAgi yang belum mengisi i-sinar kategori 2 lihat cara memohon klik https://keptennews.com/cara-memohon-i-sinar/cara-memohon-i-sinar-kategori-2/

Syarat Kelayakan:

Pelajar yang mengikuti pengajian di IPMA sepenuh masa di peringkat pengajian berikut:

 •                Persediaan / Pra Universiti
 •               Sijil
 •               Diploma
 •               Ijazah Sarjana Pertama (Sarjana Muda)

Had Umur Kelayakan Serta Terma Dan Syarat

 • -Had umur bagi pelajar yang layak memohon adalah seperti berikut:
 • -Persediaan / Pra Universiti: Tidak melebihi 20 tahun
 • -Sijil / Diploma: Tidak melebihi 35 tahun
 • -Ijazah Sarjana Mudah: Tidak melebihi 45 tahun
 • -Pelajar baru atau pelajar sedia ada (aktif) yang layak harus mempunyai baki pengajian tidak kurang dari 1 tahun.

Pemohon layak memohon 1 kali pinjaman komputer bagi setiap peringkat pengajian. Bagi mereka yang melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi adalah layak untuk dipertimbangkan pinjaman seterusnya tertakluk kepada pinjaman terdahulu telah diselesaikan.

Pelajar tidak mendapat kemudahan pinjaman atau kemudahan komputer dari badan penaja / pihak lain.

Amaun Pinjaman:

Amaun maksimum Skim bagi IPMA adalah sebanyak RM3000.00 sahaja.

Penetapan jumlah pinjaman adalah tertakluk kepada harga sebenar komputer dan tidak melebihi jumlah amaun maksimum.

Pinjaman ini tidak dikenakan sebarang faedah dan perlu dibayar balik sepenuhnya.

Untuk maklumat tentang kemaskini amaun i-sinar baca juga https://keptennews.com/kemaskini-permohonan-i-sinar-amaun/kemaskini-permohonan-i-sinar-amaun/

Borang Permohonan Online:

Permohonan boleh dibuat secara dalam talian menerusi pautan > aplikasi.mara.gov.my/skip

Maklumat Lanjut Tentang Skim Pinjaman Komputer Pelajar (SKIP)

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk surat siaran MARA di bawah.

Institusi Pendidikan Yang Terlibat
Skim Pinjaman Komputer Pelajar (SKIP)
Syarat Kelayakan
Had Umur Kelayakan Serta Terma Dan Syarat
Amaun Pinjaman

5 thoughts on “PINJAMAN KOMPUTER PELAJAR: SKIP MARA”

Leave a Comment