Bantuan Musim Tengkujuh RISDA:Permohonan BMT RISDA 2021

Bantuan Musim Tengkujuh RISDA:Permohonan BMT RISDA 2021

Bantuan Musim Tengkujuh RISDA:Permohonan BMT RISDA 2021

Permohonan bantuan musim tengkujuh RISDA 2021 dibuka untuk permohonan bagi mereka yang belum pernah memohon. Permohonan juga dibuka kepada mereka yang memohon untuk BMT penoreh.

Bagi pemohon kategori pemilik yang pernah menerima BMT RISDA 2020 mereka hanya perlu mengemaskini maklumat mereka di ortal eBMT RISDA.

Baca Juga: Duit GKP 4.0:Semakan Jumlah Bayaran GKP 4.0

Bantuan Musim Tengkujuh RISDA:Permohonan BMT RISDA 2021

Baca Juga: Semakan Status BPR Fasa 3:Status Bayaran & Baki BPR Fasa 3

Tatacara Permohonan Bantuan Musim Tengkujuh BMT RISDA

Permohonan Bantuan Musim Tengkujuh RISDA 2021 boleh dimiohon melalui atas talian di dan bagi mereka yang memohon untuk kategori penoreh permohonan boleh dibuat melalui pejabat RISDA terdekat. Permohonan manual di pejabat RISDA perlu membuat temujanji terlebih dahulu dengan menghubungi pejabat berhampiran.

 • Tarikh Permohonan Bantuan Musim Tengkujuh RISDA 2021 adalah dibuka mulai 15 Sept 2021 – 15 Nov 2021
 • Proses semakan dan kelulusan Bantuan Musim Tengkujuh RISDA 2021 adalah pada 15 Sept 2021 – 7 Dis 2021

Baca Juga; Pinjaman Perniagaan PUNB:Cara Mohon, Syarat & Panduan Permohonan

Syarat Permohonan Bantuan Musim Tengkujuh RISDA

Syarat permohonan BMT RISDA 2021 mengikut kategori pemohon adalah seperti berikut:

Syarat Bantuan Musim Tengkujuh RISDA Kategori Pekebun Kecil RISDA1

1. Warganegara Malaysia.

2. Pekebun kecil (Pemilik Pengusaha) berdaftar dengan RISDA.

3. Keluasan 0.1 hektar hingga 2.5 hektar.

4. Pemilik tanah yang sah.

5. 1 Lot hanya seorang penerima bantuansahaja.

Syarat Bantuan Musim Tengkujuh RISDA Kategori Pekebun Kecil RISDA1 Penoreh Bukan Pemilik

1. Warganegara Malaysia.

2. Penoreh bukan pemilik yang berdaftar dengan RISDA.

3. Menoreh di lot berkeluasan 0.1 hektar hingga 2.5 hektar.

4. Pengesahan pemilik tanah yang sah.

5. 1 Lot hanya seorang penerima bantuan sahaja.

6. Mempunyai Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) yang masih sah.

Nota

* 1 Lot hanya seorang penerima bantuan sahaja.

* Seorang Pekebun Kecil atau Penoreh hanya layak menerima bantuan sekali sahaja.

Baca Juga: Bayaran BKC Tunai BSN:Cara Tebus / Tarikh / Panduan Wakil Tebus & Dokumen Untuk Penebusan

Cara Permohonan Bantuan Musim Tengkujuh RISDA 2021

Untuk membuat permohonan BMT RISDA bagi tahun 2021 anda boleh menggunakan 2 kaedah iaitu secara online eBMT RISDA atau secara manual melalui Pejabat RISDA melalui Temujanji terlebih dahulu.

Untuk permohonan online anda boleh mohon di: bmt.risda.gov.my

Untuk permohonan manual di pejabat RISDA sila hubungi pejabat terdekat terlebih dahulu untuk membut temujanji. Pihak RISDA hanya akan melayan mereka yang ada temujanji sahaja bagi mengelakkan kesesakan di semua pejabat RISDA. eBMT RISDA

Maklumat Lanjut: Tarikh Buka Sekolah 2021: SOP Pembukaan Semula Sekolah 3 Oktober

Cara Kemaskini Maklumat Bantuan Musim Tengkujuh RISDA

Untuk mengemaskini maklumat melalui eBMT RISDA 2021 ikuti langkah di bawah:

 1. Layari: http://bmt.risda.gov.my/bmtsemakan/
 2. Masukkan no kad pengenalan pemohon eBMT RISDA
 3. Setelah berjaya masuk semak semua maklumat peribadi dan juaga akaun bank anda
 4. Sila pastikan semua maklumat adalah betul terutama No Akaun Bank dan No Talefon untu dihubungi
 5. Klik pada kotak pengesahan yang diminta.
 6. Selesai dan simpan.
Cara Kemaskini Maklumat eBMT RISDA
Cara Kemaskini Maklumat eBMT RISDA

*Nota Penting.

Pengesahan/kemaskini nombor akaun melalui link bmt.risda.gov.my hanya utk penerima BMT2020 kategori pemilik sahaja. Penerima BMT2020 kategori penoreh perlu buat permohonan baru utk BMT2021. Jadi bila semakan dibuat oleh penoreh 2020 melalui link semakan, akan naik sbg tiada rekod

Baca Juga: Duit GKP 4.0:Semakan Jumlah Bayaran GKP 4.0

Bantuan Musim Tengkujuh RISDA Mesti Berdaftar Dengan RISDA

Maksud berdaftar dengan RISDA

1. Pekebun kecil yang mempunyai Kad Pengenalan Pekebun Kecil (SIC) / tersenarai di dalam Sistem e-EPEK.

2. Bagi pekebun kecil atau penoreh bukan pemilik yang belum berdaftar dengan RISDA, pengisian Borang BMT 2021 dikira sebagai berdaftar dengan RISDA.

3. Peserta yang menyertai program yang dilaksanakan secara bersepadu oleh Kementerian  Pembangunan Luar Bandar (KPLB) merangkumi pembangunan ladang sejahtera, ladang komersial dan penempatan serta diuruskan oleh RISDA melalui Syarikat Milikan RISDA.

4. Bagi pekebun kecil di bawah Agensi, pengisian borang permohonan BMT 2021 beserta surat pengesahan daripada Agensi di bawah dikira sebagai berdaftar dengan RISDA iaitu :

a) Lembaga Getah Malaysia (LGM)

b) Jabatan Pertanian Sarawak (JPS)

c) Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)

d) FELCRA

e) KESEDAR

f) KETENGAH

g) Dan lain-lain sumber Agensi/Jabatan

Baca Juga: Cara Pindahkan Data Telefon Lama Ke Telefon Baru: Transfer Gambar Video Phone Contact Aplikasi

Pemohon Bantuan Musim Tengkujuh RISDA Kategori Pekebun Kecil RISDA Mesti Memiliki Tanah Yang Sah

Maksud pemilik tanah yang sah Bantuan Musim Tengkujuh RISDA 2021

1. Pemilik tanah yang sah bermaksud tuan punya atau Pemegang Amanah seperti dinyatakan di dalam gerantanah atau pentadbir seperti dinamakan di dalam Surat Kuasa Mentadbir (letter of administration) yangdikeluarkan oleh pejabat tanah atau mahkamah yang berkenaan.

2. Bagi Negeri Sarawak, pemilik tanah yang sah adalah pemilik tanah berdaftar ke atas surat hakmilik tanahyang dikeluarkan di bawah Seksyen 18 dan Seksyen 13 Kanun Tanah Negeri Sarawak.

3. Bagi pemilik yang telah meninggal dunia, pertukaran hakmilik atau pemegang amanah seperti dinyatakan didalam geran tanah atau pentadbir seperti dinamakan di dalam Surat Kuasa Mentadbir (letter ofadministration) yang dikeluarkan oleh pejabat tanah atau mahkamah yang berkenaan atau Surat WakilKuasa (Mati) dari RISDA iaitu Pengakuan Kematian Dan Waris-Warisnya (TS20A (Pin. 1/96)) dan SuratSumpah Oleh Pihak Yang Berkongsi/Waris-Waris/Pemegang Amanah (TS 20B (Pin.1/09)).

4. Peserta yang menyertai program yang dilaksanakan secara bersepadu oleh Kementerian PembangunanLuar Bandar merangkumi pembangunan ladang sejahtera, ladang komersial dan penempatan sertadiuruskan oleh RISDA melalui Syarikat Milikan RISDA di tanah kerajaan negeri yang dirizabkan bagi tujuanpembangunan ladang sejahtera oleh RISDA sepanjang tempoh yang dipersetujui bersama KPLB, RISDAdan Kerajaan Negeri.

Ketahui Juga: SPayLater:Cara Aktifkan/ Guna Kaedah Bayaran Secara Ansuran Di Shopee

Pemohon BMT RISDA 2021 Mesti Memiliki Tanah Yang Memenuhi Jumlah Luas Milikan Yang Disyaratkan

Pemohon Bantuan Musim Tengkujuh RISDA 2021 Mesti Memiliki jumlah tanah Seperti dibawah:

 • Jumlah keluasan semua tanah yang dimiliki (bukan tertakluk kepada tanah yang diusahakan getah)adalah berkeluasan 0.1 hingga 2.5 hektar secara agregat (keseluruhan).

Ketahui Juga: Pendaftaran MUET Online 2021:Tarikh Peperiksaan MUET Terkini

Cara Pelaksanaan BMT RISDA

Cara pelaksanaan Bantuan Musim Tengkujuh RISDA adalah seperti berikut:

1. Penerima adalah Pekebun Kecil (Pemilik Pengusaha) dan Penoreh Bukan Pemilik yangmemiliki atau menoreh di tanah berkeluasan 2.5 hektar ke bawah (secara agregat); dan

2. Seorang Pekebun Kecil (Pemilik Pengusaha) atau Penoreh Bukan Pemilik hanya layakmenerima bantuan ini sekali sahaja; dan

3. Satu lot hanya seorang penerima bantuan sahaja yang layak menerima bantuan sama adapekebun kecil (pemilik pengusaha) atau penoreh bukan pemilik dan tanpa mengambil kirabilangan ahli kongsi

Soalan Lazim Bantuan Musim Tengkujuh RISDA 2021

1. Siapakah yang layak menerima Bantuan Musim Tengkujuh (BMT) yang dilaksanakan oleh RISDA?

Penerima yang layak menerima BMT adalah pekebun kecil getah dan seorang pekebun kecil getah hanya layak untuk menerima bantuan ini sekali sahaja.

Syarat-syarat kelayakan BMT seperti berikut :

i) Warganegara Malaysia.

ii) Pekebun kecil berdaftar dengan RISDA.

iii) Keluasan 0.1 hektar hingga 2.5 hektar.

iv) Pemilik tanah yang sah bagi Pemilik Pengusaha atau pengesahan dari pemilik tanah yang sah bagi Penoreh Bukan Pemilik.

v) 1 Lot hanya seorang pekebun kecil sahaja.

vi) Seorang Pekebun Kecil hanya layak menerima bantuan sekali sahaja.

vii) Mempunyai Kad Permit Autoriti Getah (PAT-G) yang masih sah (bagi Penoreh Bukan Pemilik sahaja).

2. Berapakah kadar bantuan BMT 2020 yang dilaksanakan oleh RISDA?

Kadar bantuan adalah RM600 dan bayaran secara 2 peringkat (RM300 x 2 bulan) pada bulan Disember 2020 dan Januari 2021.

3. Apakah yang dimaksudkan dengan Pekebun Kecil Getah Pemilik Pengusaha dalam skop bantuan ini?

Pekebun kecil getah Pemilik Pengusaha adalah pekebun kecil yang memiliki tanah, menguruskan dan/atau mengusahakannya sendiri.

4. Apakah yang dimaksudkan dengan Penoreh Bukan Pemilik?

Penoreh Bukan Pemilik adalah mereka yang menoreh getah di kebun pekebun kecil sebagai pekerjaan utama dan tidak memiliki tanah bertanam getah.

5. Apakah yang dimaksudkan dengan Pemilik Tanah Yang Sah?

Pemilik tanah yang sah bermaksud tuan punya atau Pemegang Amanah seperti dinyatakan di dalam geran tanah atau pentadbir seperti dinamakan didalam Surat Kuasa Mentadbir (letter of administration) yang dikeluarkan oleh pejabat tanah atau mahkamah yang berkenaan.

Artikel Lain: Permohonan Bantuan Khas Mahasiswa Perak 2.0:Tunai RM150 & Baucer Tiket RM50

Contoh Surat

Baca di Sini senarai contoh surat lain :

Maklumat Lanjut & Pertanyaan

Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan berkaitan Bantuan Musim Tengkujuh RISDA anda boleh layari: www.pekebunkecilmakmur.com.my atau hubungi:

 • 03-42512125
 • 03-42512135
 • 03-42512023.

Terima kasih. Semoga perkongsian tentang Bantuan Musim Tengkujuh RISDA ini memudahkan urusan anda insyaAllah.

Kewajipan Orang Yang Berilmu.

 • Menuntut Ilmu
 • Mengamalkan Ilmu
 • Menyebarkan Ilmu

Smoga Bermanfaat keptennews.com

Untuk Bantuan PEMULIH Baca Di SINI:

Leave a Comment